Zwiększenie zasięgu sieci – konfiguracja routera (redirected)

Zwiększenie zasięgu sieci – konfiguracja routera jako punkt dostępowy W przypadku gdy istniejąca sieć bezprzewodowa nie jest wystarczająca, by dotrzeć do wszystkich urządzeń w wymaganej lokalizacji, konieczne staje się zwiększenie ilości bezprzewodowych nośników transmisyjnych sieci. Można to rozwiązać poprzez dołączenie kolejnych routerów (wpis na przykładzie routera TP-LINK). Router podłączyć do sieci można zarówno przewodem jak…

System battery voltage is low (redirected)

System battery voltage is low

Błąd podczas uruchamiania komputera „System battery voltage is low” Czasem zdarza się sytuacja, że podczas uruchamiania komputera wyświetli się informacja, która wymaga od użytkownika wykonania dodatkowej czynności, by uruchomić komputer. Jest to omawiany w tym wpisie „System battery voltage is low”. Wygląda ona w ten sposób: Lub w taki: Błąd nie zdarza się często, ale…