Właściwości i akcesory – Properties & Accessors (redirected)

Właściwości i akcesory

Właściwości i akcesory Właściwości i akcesory są ze sobą tak mocno skorelowane, że nie sposób omawiać je oddzielnie. Właściwość (ang. Properties – czasem można spotkać się z określeniem wywodzącym się z angielskiej nazwy „propercje” lub skróconym własność) jest specjalną konstrukcją, łączącą aspekty zarówno pól jak i metod. Pozwala ona na dostęp do zmiennych prywatnych obiektu,…

Serwis internetowy rymowanie.pl – rym do każdego słowa

Serwis internetowy rymowanie

Serwis internetowy rymowanie.pl Serwis internetowy jest grupą powiązanych ze sobą tematycznie obrazów, informacji, filmów udostępnianych pod jednym adresem internetowym. Niektóre serwisy gromadzą różne działy tematyczne, co powoduje powstanie rozbudowanego menu na stronie głównej. Niektóre serwisy dają możliwość rejestracji własnego profilu gromadzącego informacje o zainteresowaniach, płci, wieku itp. Takie działanie pozwala na lepsze kierowanie treści, którymi…