Uruchom tryb awaryjny – Windows

Tryb awaryjny

Systemy Windows zostały wyposażone w tryb awaryjny, pozwalający uruchomić system z minimalną ilością programów i sterowników. Jest to bardzo użyteczne narzędzie, dzięki któremu można naprawić istotne problemy z systemem, nieodpowiednimi sterownikami czy też szkodliwymi programami. Samo uruchomienie trybu awaryjnego nie rozwiązuje problemów, ale daje użytkownikowi możliwość znalezienia problemu i usunięcia go przed kolejnym uruchomieniu w normalnym trybie. W systemach Windows tryb awaryjny można było zwykle uruchomić poprzez wciskanie klawisza F8 podczas uruchamiania systemu. Windows 8 wprowadził zmianę w tej kwestii i poniższy wpis zaprezentuje kilka sposobów uruchomienia trybu awaryjnego.

Uruchomienie trybu awaryjny narzędziem msconfig

We wszystkich wersjach systemu Windows (w Windows 2000 należy go oddzielnie pobrać) istnieje możliwość skorzystania z narzędzia do konfiguracji uruchamiania systemu – msconfig. Za jego pomocą w prosty sposób można wybrać uruchamianie systemu w trybie awaryjnym. Przywrócenie normalnego rozruchu wiąże się z koniecznością ponownej zmiany w msconfig.

Programu msconfig można uruchomić z poziomu wyszukiwania w menu start. Od systemu Windows Vista wystarczy otworzyć menu start i wpisać „msconfig” i kliknąć w wyszukany program na liście.

Następnie wybieramy zakładkę „Rozruch”, zaznaczamy „Bezpieczny rozruch” i opcję „Minimalny” i „Zastosuj”.

Uruchom tryb awaryjny - Windows

Od tej pory system będzie uruchamiał się w trybie awaryjnym.

Uruchomienie trybu awaryjnego z poziomu UEFI

Uruchomienie trybu awaryjnego z poziomu UEFI wygląda tak samo dla systemu Windows 8, 8.1 oraz 10. Różne są natomiast sposoby, by uruchomić opcje dostępne w UEFI. Poniżej przedstawiona zostanie kolejność wyborów w UEFI, a następnie różne możliwości jego uruchomienia.

W menu należy wybrać kolejno:

 1. Rozwiąż problemu (ang. Troubleshoot)
  Uruchom tryb awaryjny - Windows
 2. Opcje zaawansowane
  Uruchom tryb awaryjny - Windows
 3. Ustawienia uruchamiania
  Uruchom tryb awaryjny - Windows
 4. Uruchom ponownie
  Uruchom tryb awaryjny - Windows
 5. W kolejnym oknie znajduje się 9 opcji uruchomienia za pomocą klawiszy finkcyjnych F1-F9. Tryb awaryjny znajduje się w zakresie F4-F6 (Włączenie trybu awaryjnego/ z obsługą sieci/ z linią komend). Należy wybrać jedną z nich.
  Uruchom tryb awaryjny - Windows

W ten sposób uruchomiony zostanie tryb awaryjny. Poniżej znajdują się różne przykłady uruchomienia UEFI.

 

Jednorazowe uruchomienie UEFI z poziomu działającego systemu

By jednorazowo uruchomić UEFI z poziomu działającego systemu Windows, należy przejść do przycisku zamykającego system, wybrać z listy „Uruchom ponownie” i kliknąć trzymając wciśnięty SHIFT. To wystarczy, by przy ponownym uruchomieniu uruchomił się UEFI.

 

Jednorazowe uruchomienie UEFI przy pomocy opcji „Ustawienia” – Windows 8

Należy przesunąć kursor w prawo w okolice zegarka i wybrać opcję „Ustawienia”, następnie „Zmień ustawienia tego komputera”

Uruchom tryb awaryjny - WindowsUruchom tryb awaryjny - Windows

Następnie w zależności od systemu:

 • Windows 8 – Kliknij Ogólne – > Uruchamianie zaawansowane -> Uruchom ponownie (w opcji „Uruchamianie zaawansowane”).
  Uruchom tryb awaryjny - Windows
 • Windows 8.1 – Kliknij Aktualizacje i odzyskiwanie – > Odzyskiwanie -> Uruchom teraz (w opcji „Uruchamianie zaawansowane”).
  Uruchom tryb awaryjny - Windows

Komputer zostanie uruchomiony ponownie i włączy się menu UEFI.

 

Jednorazowe uruchomienie UEFI przy pomocy opcji „Ustawienia” – Windows 10

Należy z menu start wybrać pozycję „Ustawienia”, a następnie „Aktualizacje i odzyskiwanie”

Uruchom tryb awaryjny - Windows

Uruchom tryb awaryjny - Windows

W otwartym menu należy wybrać „Odzyskiwanie” i „Uruchom teraz” (w opcji „Uruchamianie zaawansowane”). Komputer uruchomi się ponownie z włączonym UEFI.

 

Uruchomienie UEFI przy uszkodzonym systemie

W przypadku braku możliwości uruchomienia systemu w Windows 8 uruchomi się środowisko automatycznej naprawy. Jeśli to się nie powiedzie, to w kolejnym oknie należy wybrać zaawansowane opcje – spowoduje to uruchomienie opisanego wcześniej menu UEFI.

W Windows 10, po 2 nieudanych próbach załadowania systemu pojawi się środowisko Windows RECOVERY. Pomimo innej nazwy pierwszego okna, posiada takie same opcje jak omówione wcześniej menu UEFI.

 

Uruchomienie UEFI klawiszem F8

Niektóre modele mogą pozwalać na uruchomienie UEFI poprzez wciskanie klawisza F8. Należy jednak robić to znacznie szybciej niż w komputerach starszego typu, ponieważ czas uruchamiania został znacznie skrócony i łatwo przeoczyć moment wciśnięcia.

 

Loading Facebook Comments ...

Dodaj komentarz

Or