Pętla while, do-while C#

Pętla while, do-while C#

Obok pętli for w języku C# znajdują się jeszcze pętle while oraz do-while. Zostaną one opisane wspólnie, ponieważ różnią się w niewielkim stopniu. Pętle pozwalają na wykonywanie tego samego kodu wielokrotnie na podstawie zadanych warunków. Poniższy wpis zawiera opis pętli while oraz do-while wraz z ich przykładowymi zastosowaniami.

 

 

Składnia pętli while

Pętla while posiada prostą składnię. Na początku, po wyrazie while pojawia się warunek, który musi zostać spełniony by pętla została wykonana. W nawiasie klamrowym znajduje się powtarzany ciąg kodu, wykonywany tak długo, jak długo warunek zwraca wartość true. Warunek sprawdzany jest po każdym wykonaniu wszystkich linii kodu w klamrach. Jeżeli jednym z elementów sprawdzanego warunku jest zmienna, to należy ją zadeklarować oraz zainicjować przed pojawieniem się pętli.

 

Składnia pętli do-while

Pętla do-while jest zbliżona w działaniu do pętli while, a jej podstawową różnicą jest to, że niezależnie od postawionego warunku, wykona się przynajmniej raz.

 

Zmienna, którą chcemy umieścić w warunku, musi być zadeklarowana przed wystąpieniem pętli w kodzie. Inicjacja zmiennej może pojawić się dopiero w pętli, ponieważ będzie to nadal przed sprawdzeniem warunku.

 

Zastosowanie pętli while

Wszystkie pętle stosować można zamiennie w do dowolnych operacji, które wymagają powtórzenia kodu. Poniżej znajduje się przykład pętli while wymagający interakcji z użytkownikiem.

 

 

Zastosowanie pętli do-while

Pętla do-while sprawdza się np. do wyświetlania menu w programach konsolowych. Pierwsza iteracja pętli informuje użytkownika o możliwych wyborach, a następne zależą od dokonanego wyboru. Przykład takiego wykorzystania znajduje się poniżej:

 

Pętla while a pętla for

Porównanie pojawiło się już przy okazji omawiania pętli for, ale warto przypomnieć daną zasadę na innym przykładzie.

 

 

Loading Facebook Comments ...

Dodaj komentarz

Or