Operacje porównania C#

Operacje porównania C#

Porównywanie wartości podczas programowania pozwala na sprawdzanie zależności pomiędzy zmiennymi. Wynikiem sprawdzenia jest zawsze wartość true lub false.

operacje porownania

 

Język C# udostępnia wymienione poniżej operatory porównania:

 

OperatorZnaczenie
>Sprawdza czy pierwsza wartość jest większa od drugiej.
<Sprawdza czy pierwsza wartość jest mniejsza od drugiej.
>=Sprawdza czy pierwsza wartość jest większa lub równa od drugiej.
<=Sprawdza czy pierwsza wartość jest mniejsza lub równa od drugiej.
==Sprawdza czy pierwsza wartość jest równa drugiej.
!=Sprawdza czy pierwsza wartość jest różna od drugiej.

 

Przykłady wykorzystania

 

 

Możliwy błąd

Ze względu na różnorodność języków osoby rozpoczynające programowanie w C/C++/C# mają czasem problem ze sprawdzaniem czy dwie wartości są sobie równe. Do takiego sprawdzenia konieczne jest zastosowanie operatora „==”. Zastosowanie w tym przypadku operatora „=” będzie skutkował niepoprawnym działaniem programu lub błędem. W języku C/C++ dla różnych typów, a dla C# tylko dla bool, wartość zamiast porównać, zostałaby wpisana do zmiennej. Przykład poniżej dokładniej przybliży problem.

 

 

Loading Facebook Comments ...

Dodaj komentarz

Or