Instrukcja warunkowa if-else C#

Instrukcja warunkowa if-else C#

Instrukcja warunkowa w programowaniu służy do ustalania warunków jakie muszą być spełnione by dane zdarzenie mogło mieć miejsce. Przykładów takiej konieczności jest wiele: sprawdzanie wieku użytkownika, stanu połączenia, czy też podział grup ze względu na wartość wybranego parametru.

 

 

Składnia warunku if

Budowa instrukcji warunkowej wygląda następująco:

 

W przypadku, gdy kod pod warunkiem jest jedną instrukcją to nawias klamrowy nie jest konieczny.

Warunek logiczny zwraca wartość true lub false i może być zapisany w nawiasie przy if lub może być sprawdzony wcześniej. Poniższe przykłady przedstawiają możliwe zastosowania warunków.

 

Instrukcje zagnieżdżone

Jeżeli dla zaistnienia pewnego zdarzenia konieczne jest spełnienie większej ilości warunków należy je wszystkie wypisać. Zrealizować to można tak jak w poprzednim przykładzie, czyli podając więcej warunków w nawiasie if, co jest rozwiązaniem szybszym i zgrabniejszym. Istnieje czasem konieczność sprawdzania kilku warunków, gdy już jeden został spełniony – służą do tego instrukcje zagnieżdżone.

 

Słowo kluczowe else

Stosując instrukcję warunkową if wykonujemy kod gdy podany warunek zostanie spełniony. Istnieją jednak sytuację, gdy interesuje nas także informacja o tym, że warunek nie został spełniony, a ilość pozostałych możliwych przypadków warunku jest duża. Rozwiązaniem tego zagadnienia jest słowo kluczowe else. Odnosi się ono do jednego warunku if i zostaje wykonane, gdy dany if nie został wykonany. W else nie należy starać się wpisywać warunków, ponieważ działa on tylko i wyłącznie wtedy gdy nie zadziałał if. W przypadku, gdy kod pod else jest jedną komendą, stosowanie nawiasów klamrowych także nie jest konieczne.

 

Praktyczny przykład

Sprawdzanie przedziału wiekowego użytkownika i wykonywanie kodu dla wybranych przedziałów wiekowych.

 

 

Loading Facebook Comments ...

Dodaj komentarz

Or